miércoles, 24 de julio de 2013

Oracio final

Ahir, abans de sopar, en l'ultima oracio al campament, descobriem en la Biblia, que hem de ser portadors de la paraula i del missatge sense enaltir-nos a nosaltres si no, glorificant al Pare. Els xiquets, que han apres a parlar intensament amb Deu, varen demanar pels monitors, i varen donar les gracies per moltissimes coses.

No hay comentarios:

Publicar un comentario